MONOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Pekon Candiretno, terletak diantara :

Sebelah Utara                     : Pekon Karangsari Kec. Pagelaran

Sebelah selatan                  : Pekon Kresnomulyo Kec. Ambarawa

Sebelah Barat                     : Pekon tanjung Dalarn Kec. Pagelaran

Sebelah Timur                    ; Pekon Tanjung Anom Kec. Ambarawa

 

b) Luas Wilayah Desa

 1. Pemukiman                     : 150,50 ha
 2. Pertanian Sawah            : 146,59 ha
 3. Ladang/tegalan                :     5,50 ha
 4. Hutan                               : ….-…..  ha
 5. Rawa-rawa                      : ….-…..  ha
 6. Perkantoran                     : ….0,50 ha
 7. Sekolah                            : ……….  ha
 8. Jalan                                : ….2,5.  ha
 9.    Lapangan sepak bola.      : …1…… ha

 

c) Orbitasi

 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat           : ..5 .. KM
 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan   ; ..25. Menit
 3. Jarak ke ibu kota kabupetan                          : .,20. KM
 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten   : .45. Menit.

 

 1. d) jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 2. Kepala Keluarga  : ….. 958 …….. KK
 3. Laki – laki             : …   1380 …   orang
 4.    Perempuan          : ….  1602 ….. orang

 

KEADAAN SOSIAL

a) Pendidikan

 1. SD/MI                   : ….. 1.917 …. Orang
 2. SLTP / MTs          : ….. 756 ……. Orang
 3. SLTA / MA           : ….. 459 ……. Orang
 4. S1 / Diploma        : ….. 173 ……..Orang
 5. Putus sekolah      : …… 211 …….Orang
 6. Buta huruf            : …….. – ………Orang